Persondatabehandling for ansøgere

Denne persondatabehandling gælder personoplysninger fra ansøgere, der ansøger om ledige stillinger hos Takeaway.com. Takeaway.com er ansvarlig for behandlingen af ​​disse personlige data og tager dit privatliv alvorligt. Derfor overholder Takeaway.com de generelle bestemmelser vedrørende datasikring for behandling af personlige data.

Hvorfor vi behandler personlige data

Takeaway.com behandler personlige data om dig, fordi du har ansøgt om en ledig stilling hos Takeaway.com. Vi behandler kun denne data i udvælgelsesprocessen, og forhåbentligt kan vi i fremtiden byde dig velkommen som ansat hos Takeaway.com. Den juridiske baggrund for denne behandling er, at vi anser din ansøgning som en opfordring til at træffe foranstaltninger inden kontrakten bliver indgået (medarbejderaftale) i henhold til GDPR.

Vi behandler kun personlige data som du har bidraget med via hjemmesiden, ansøgninsformularen, det indsendt CV eller den motiverede ansøgning, eller data du på anden vis har bidraget med i ansøgningsprocessen. Vi behandler de følgende data:

 • Navn
 • Personlige oplysninger
 • Adressedata
 • Kontaktoplysninger
 • Uddannelse- og erfaringsdata
 • Vurderingsdata (hvis relevant)

Yderligere behandler vi data, du indirekte bidrager med, fordi Takeaway.com anvender cookies til funktionelle-, analytiske- og markedsføringsformål. [Vi henviser til vores cookiebekendtgørelse for yderligere information om dette.]

Hvor længe beholder vi din data

Takeaway.com opbevarer ikke dine personlige data længere tid end det er strengt nødvendigt til de formål, som dine personlige data blev indsamlet til. Derfor beholdes dine personlige data som udgangspunkt i op til tre måneder efter endt ansøgningsproces.

Deling med andre

Takeaway.com sælger ikke dine personlige data til tredjepart, og vi vil kun videregive dem til tredjepart, hvis det er nødvendigt i udførelsen af ​​vores kontrakt med dig, til analytiske og markedsføringsmæssige formål eller for at overholde juridiske forpligtelser. Vi udvælger nøje disser parter for at sikre dine personlige data.

Dine personlige data deles muligvis med følgende parter:

 • Vikarbureauer
 • Softwareudbydere
 • Implementeringspartnere
 • Annonceplatforme (fx Google og Facebook)

Hvis du har valgt vores individualiserede cookie-pakke, deler vi måske dine data i en pseudonymform med tredjepartplatforme som for eksempel Google eller Facebook for at skabe en skræddersyet målgruppe. Baseret på disse skræddersyede målgrupper, vil din platform vise skræddersyede annoncer. Du kan altid takke nej til disse annoncer ved at skifte til vores standard-cookie-pakke.

Vi indgår processoraftaler med virksomheder, der behandler dine data på vores vegne for at sikre det samme niveau af sikkerhed og fortrolighed i behandlingen af dine data. Takeaway.com er ansvarlig for denne behandling.

Gennemgang, rettelse og sletning af dine personlige data

Du har ret til at få adgang til, slette og om nødvendigt rette alle dine personlige data, som vi har indsamlet. Hvis du mener, at vi har indsamlet personlige oplysninger om dig uden gyldigt grundlag, eller hvis du mener, at vi behandler personoplysninger, der ikke er relevante for din ansøgning, skal du kontakte os. For at gøre noget af ovenstående, kontakt venligst [email protected]. Takeaway.com besvarer din anmodning så hurtigt som muligt og ikke senere end fire uger.

Bemærk, at hvis du ønsker data slettet, kan vi ikke længere behandle din ansøgning.

Tips, spørgsmål og klager

Hvis du har andre spørgsmål eller klager over behandlingen af ​​dine personlige data, vil vi med glæde tale med dig. Og vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har tips eller forslag til, hvordan vi forbedrer vores privatlivspolitik.

Sikkerhed

Takeaway.com tager beskyttelse af ​​dine data alvorligt og træffer passende forholdsregler for at bekæmpe misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket offentliggørelse og forkert ændring. Hvis du mener, at dine data ikke beskyttes korrekt, og at der er bevis på misbrug, kontakt [email protected].

Datasikring

Bortset fra muligheden for at indgive en klage til os, har du også retten til at indsende en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed. Du kan kontakte den myndighed til det.

Kontaktinformation
Hovedkontor:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
E-mail: [email protected]
Tel: +31 (0)53 4805866
Fax: +31 (0)53 4805861

Kontaktinformation - datasikringsmedarbejder
Takeaway.com Data Protection Officer / Privacy Council - Takeaway.com Group B.V.
Attn. Daniel Bos & Sophie Versteege
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
[email protected]
+31 202107000

This privacy statement may be updated and was last updated on 06-04-2020.

Persondatabehandling for Scoober App

Persondatabehandlingen gælder behandlingen af personlige data for “chauffører” fra Takeaway.com og associerede foretagender. For at Scoober skal fungere optimalt, bruger vi noget at dine personlige data. Vi tager dit privatliv alvorligt, og derfor vil vi gerne informere dig om den måde, vi anvender dine data på og til hvilket formål. Denne persondatabehandling har til formål at give dig information angående den personlige data, der behandles i Scoober-appen, måden hvorpå vi behandler denne data og formålet med behandlingen.

Hvilken type data behandles i Scoober-appen

Så snart din vagt begynder hos os, aktiveres Scoober-appen (herefter benævnt: “App”). Følgende data behandles i Scoober-appen:

 • Fornavn og efternavn
 • E-mail og adgangskode
 • Ind- og udstempling af arbejdstid
 • GPS-lokalisering
 • Indtastet tilgængelighed
 • Accepterede ledige vagter
 • Indtastet ferie
 • Indstemplede ledige vagter
 • Job set stempel
 • Job taget stempel
 • Job udført stempel
 • Geofence tidsstempler for afhentning og levering
 • Telefonnummer
 • Analytiske data
Hvorfor vi behandler personlige data
Planlægning og optimering

Din GPS-lokalitet bruges til at planlægge ruter og optimere. På denne måde kan vi drive vores leveringsservice så effektivt som muligt og derudover sikre, at du kun skal køre den korteste rute hver gang. Din GPS-lokalitet behandles kun, når du er på vagt. Så snart din vagt er slut, eller er sat på pause (stop-/pause-knap i appen), vil din GPS-lokalitet ikke længere blive behandlet.

Food Tracker

Din GPS-lokalitet, og dit fornavn, videregives til kunden og restauranten, du leverer for på det aktuelle tidspunkt. Det kalder vi en Food Tracker. Denne Food Tracker giver restauranter og forbrugere mulighed for nemt at tjekke status på deres ordre.

GPS-lokalitet

Appen deler din GPS-lokalitet med os i forbindelse med din vagt på grund af det, vi har beskrevet herover. Du bør være opmærksom på følgende:

 • Din GPS-lokalitet bruges til at planlægge/optimere ruter, og sammen med dit fornavn bruges til at tilbyde vores forbrugere og restauranter Food Tracker.
 • Din GPS-lokalitet videregives til Takeaway.com i flere intervaller per minut. Bevægelsesdata, så som fart, kørte kilometer og så videre, registreres automatisk i appen, men bruges ikke af Takeaway.com.
 • Din GPS-lokalitet deles kun på en aktiv vagt, ikke under pauser eller udenfor arbejdstiden.
App Analytics

Personlig data, der behandles i appen bruges også af Takeaway.com til analytiske formål og til at forbedre appen og leveringsprocessen på Takeaway.com.

Præstationsforbedring og evaluering (gælder kun Takeaway.com-chauffører)

Hvis du er en ansat hos Takeaway.com eller arbejder som chauffør, men er ansat af en tredjepart arbejdsgiver, vil Takeaway.com også bruge dine data til at forbedre ydeevne på både et globalt og individuelt niveau. Følgende data er indhentet via Scoober-appen til følgende formål:

 • Fornavn og efternavn
 • GPS-lokalitet
 • Leverede ordrer
 • Tidsstempel af ordremilepæle (accept, afhentning, levering)

Data indhentet via Scoober-appen og med dine ansættelsesdata, vil blive brugt til din individuelle præstationsevaluering. Din evaluering vil altid involvere en vurdering fra ​​HUB- og/eller bykoordinatorerne og baseres aldrig udelukkende på de opnåede data eller på automatiserede beslutninger, der er truffet på grundlag af disse data.

Yderligere formål

Vi anvender kun dine data, som beskrevet ovenfor. Hvis vi vil bruge dataene til et andet formål, vil vi altid bede om dit samtykke.

Deling med andre

Takeaway.com sælger ikke dine personlige data til tredjeparter, og vi videregiver dem kun til tredjepart, hvis nødvendigt i forbindelse med kontraktmæssige faktorer med dig, til analytiske formål eller for at overholde juridiske krav.

 • Softwareudbydere
 • Implementeringspartnere

Når vi instruerer tredjepartsvirksomheder om at behandle dine personlige data på vores vegne, indgår vi en databehandlingsaftale for at garantere det samme niveau af beskyttelse og fortrolighed af dine personlige data. Takeaway.com vil på denne måde fortsat have det fulde ansvar over behandling af dine data.

Automatiseret beslutningstagning og profilering

Til de formål, der er beskrevet ovenfor, kan Takeaway.com anvende automatisk beslutningstagning og profilering. Vi bruger for eksempel automatiseret beslutningstagning til at vælge de ordrer, der koster dig den mindst mulige tid som bud. Disse automatiserede beslutninger kontrolleres altid af en rigtig person.

Hvis sådan automatiseret beslutningstagning og/eller profilering fører til en negativ beslutning om dig, og du ikke er enig med det, kan du kontakte os på [email protected].

. Vi revurderer derefter situationen. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har forslag til, hvordan du forbedrer disse processer.

Hvor længe vi opbevarer personlige data

Takeaway.com opbevarer ikke dine personlige data længere tid end det er strengt nødvendigt til de formål, som dine personlige data blev indsamlet til. Vi opbevarer kun dine personlige data længere tid, hvis det er et lovkrav. Anvendelse af forbrugerens data

Når du leverer ordrer, får du også data fra forbrugerne. Vi vil gerne påpege, at forbrugernes data, som navn, adresse og telefonnummer, kun må bruges til at levere ordren. Brug af disse data til andre formål end levering af ordren er forbudt ved lov og kan føre til opsigelse af din ansættelseskontrakt.

Rettigheder, bekymringer eller klager

Du har ret til at få adgang til alle personlige data, vi indsamler om dig, samt til at anmode om, at vi retter eller sletter dine personlige data. Hvis du føler, at vi behandler dine personlige data uden et gyldigt retsgrundlag, eller at vi behandler personoplysninger, der ikke er relevante for vores udvælgelsesproces, bedes du kontakte os. Du kan kontakte [email protected] Takeaway.com besvarer din forespørgsel så hurtigt som muligt og ikke længere end fire uger efter, vi modtager din forespørgsel.

Vi håber vores information er fyldestgørende. Skulle du dog have spørgsmål til behandlingen af ​​dine data hos Takeaway.com, er du velkommen til at kontakte [email protected].

Sikkerhed

Takeaway.com tager beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt, og vi træffer derfor passende forholdsregler for at beskytte dine personlige data mod misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse og uautoriserede ændringer. Hvis du føler, at dine personlige data ikke er tilstrækkeligt beskyttet eller at der er tegn på misbrug, bedes du kontakte os på: [email protected].

Datasikring

Udover muligheden for at indgive en klage til os, har du ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed angående beskyttelse af personoplysninger. Kontakt da tilsynsmyndigheden direkte.

Kontaktinformation
Adresse:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam, Holland
Email: [email protected].
Tlf.: +31 (0)53 4805866 Fax: +31 (0)53 4805861

Satasikringsansvarlig - kontakt:i:
Takeaway.com Data Protection Officer / Privacy Council - Takeaway.com Group B.V.
Attn Daniel Bos & Sophie Versteege
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam, Holland
[email protected]


+31 (0)20 2107000