Erklæring om beskyttelse af ansøgeres personoplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger (“erklæring”) gælder for behandling af personoplysninger om ansøgere, der søger ledige stillinger hos Just Eat Takeaway.com eller et af JET’s associerede selskaber (herefter benævnt “JET”). 

Hos JET er vi forpligtet til at beskytte alles privatliv i vores lokalsamfund. Det betyder, at vi vil beskytte vores ansøgeres personoplysninger. Derfor overholder JET kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger. Den dataansvarlige for behandling af disse personoplysninger er Just Eat Takeaway.com Group B.V. og/eller det associerede JET-selskab (herunder datterselskaberne af Just Eat Takeaway.com N.V.). 

Hvilke personoplysninger vi behandler og hvorfor

Personoplysninger, i denne erklæring også benævnt “dine oplysninger”, betyder alle oplysninger eller samling af oplysninger, hvorfra vi, direkte eller indirekte, er i stand til at identificere dig personligt, især ved henvisning til en identifikator, f.eks. navn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, dit CV, et referencebrev osv. Det omfatter ikke oplysninger, hvor identiteten er blevet fjernet (anonyme oplysninger).

 1. Ansøgningsproces

JET behandler personoplysninger om dig, fordi du har ansøgt om en ledig stilling hos JET. Vi behandler disse data til udvælgelsesprocessen og byder dig fremover forhåbentlig velkommen som medarbejder hos JET. Det juridiske grundlag for denne behandling er, at vi betragter din ansøgning som en anmodning om at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale), for at vi kan overholde juridiske forpligtelser eller forfølge vores legitime interesser, og/eller ethvert andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, kan vi behandle dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

JET værdsætter mangfoldighed og inklusion. Lige ansættelsesmuligheder betyder, at vi tilbyder lige behandling til alle ansøgere. For at sikre lige ansættelsesmuligheder som tilladt eller påkrævet af lokal lov kan vi indsamle personoplysninger til dette formål.

Vi behandler kun personoplysninger, som du giver os via webstedet, ansøgningsformularen, tilsendte CV'er eller på anden måde under ansøgningsprocessen. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn 
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Adresseoplysninger
 • Ansættelsesoplysninger
 • Uddannelsesoplysninger
 • Identifikationsdokumenter
 • Arbejdstilladelsesoplysninger (hvis relevant)
 • Familieoplysninger (hvis relevant)

På din anmodning vil vi tilbyde dig support og hjælp via talenterhvervelsesteams og vores kommunikationskanaler. I henhold til dine præferencer vil vi kontakte dig via telefonopkald, telefon- eller e-mailmeddelelser for at give dig oplysninger vedrørende din ansøgning og for at opfylde dine anmodninger. Hvis du udtrykte interesse i personlige jobmulighedsanbefalinger, kan vi informere dig om tilgængelige muligheder for ansættelse hos JET. 

 1. Evaluering af ansøgninger

JET kan bede dig om at udføre en vurdering under ansøgningsprocessen. Disse evalueringer udføres for at få en god forståelse af dine kompetencer. Dine svar i evalueringer vil blive vurderet, muligvis på en automatiseret måde (se afsnittet om automatiseret beslutningstagning for flere oplysninger), og baseret på evalueringen vil beslutningen om din ansøgning blive truffet. Det juridiske grundlag for denne behandling er, at vi anser evalueringerne som nødvendige for at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale). JET kan behandle følgende kategorier af personoplysninger til evalueringer:

 • Navn
 • Identifikationsoplysninger (hvis relevant)
 • Kontaktoplysninger
 • Evalueringsdata
 1. Undersøgelse af ansøgertilfredshed

For at sikre, at vores tjenester er i overensstemmelse med dine præferencer og for at forbedre vores tjenester og platforme, kan JET kontakte dig for at udføre forskning, såsom, men ikke begrænset til, spørgeundersøgelser. Vi sender dig kun denne type kommunikation med dit forudgående samtykke, medmindre det ikke er nødvendigt i henhold til gældende lov. Deltagelse i denne forskning er helt frivillig. Hvis du ikke ønsker at modtage disse spørgeundersøgelser, kan du afmelde dem i de medfølgende meddelelser. JET kan behandle følgende kategorier af persondata til forskningsformål:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Forskningsinput 
 1. Baggrunds- og/eller referencetjek

I løbet af ansøgningsprocessen kan JET kræve, at du tilvejebringer oplysninger til - eller udfører en baggrunds- og/eller referencekontrol. Disse kontroller udføres kun, hvis det er tilladt ved lov, og hvis JET anser dette for at være nødvendigt for det job, du søgte. Det juridiske grundlag for denne behandling er, at vi betragter din ansøgning som en anmodning om at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale), for at vi kan overholde juridiske forpligtelser eller forfølge vores legitime interesser, og/eller ethvert andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, kan vi behandle dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. JET kan behandle følgende kategorier af personoplysninger til disse formål:

 • Navn 
 • Identifikationsoplysninger (hvis relevant)
 • Kontaktoplysninger 
 • Adresseoplysninger (hvis relevant)
 • Uddannelsesoplysninger (hvis relevant)
 • Identifikationsdokumenter (hvis relevant)
 • (Kriminelle) baggrundsoplysninger (hvis relevant)
 • Referenceoplysninger (hvis relevant)
 1. Oplysninger, som JET kan indsamle gennem andre kilder 

I det omfang det er tilladt ved gældende lov, kan vi ud over vores rekrutteringskanaler eller karrierewebsteder også indhente oplysninger om dig fra andre kilder, såsom gennem dine interaktioner med JET-medarbejdere eller fra tredjeparter, såsom rekrutteringskonsulenter, rekrutteringsbureauer, LinkedIn eller andre websteder på internettet (med forbehold for sådanne tredjeparters databeskyttelseserklæringer). Det juridiske grundlag for denne behandling er, at vi betragter din ansøgning som en anmodning om at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale), for at vi kan overholde juridiske forpligtelser eller forfølge vores legitime interesser, og/eller ethvert andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, med dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger som en del af din ansøgning om en ledig stilling hos JET:

 • Navn 
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Ansættelsesoplysninger
 • Vurderingsdata (hvis relevant) 
 1. Analyse

JET kan også bruge dine personoplysninger til at analysere din brug af JET-applikationer, så vi kan forbedre de applikationer, som du bruger i din ansøgningsproces. Det juridiske grundlag for denne behandling er, at den er nødvendig for at forfølge en legitim interesse hos JET (analyse og rapportering) som defineret i gældende (lokale) love. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, behandler vi dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Derudover behandler vi oplysninger, som du indirekte giver os, fordi JET bruger cookies til funktionelle, analyse- og markedsføringsformål. Se vores cookieerklæring for at få flere oplysninger om dette.

 1. Besøg på JET’s område

Hvis du besøger vores lokaliteter, kan vi, af sikkerhedsmæssige årsager og i overensstemmelse med lokale krav, optage dine oplysninger via video eller andre elektroniske, digitale eller trådløse overvågningssystemer eller enhed (f.eks. CCTV). Det juridiske grundlag for denne behandling er, at den er nødvendig for at forfølge en legitim interesse hos JET som defineret i den gældende forordning om beskyttelse af personoplysninger. 

Yderligere formål

Vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi med rimelighed mener, at vi skal bruge dem af en anden årsag, og den pågældende årsag er forenelig med det oprindelige formål. Hvis vi ønsker at bruge oplysningerne til et andet formål, træffer vi passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Bemærk venligst, at vi kan behandle dine personoplysninger uden din viden eller dit samtykke i overensstemmelse med ovenstående regler, hvor påkrævet ved gældende lov.

Automatiske individuelle afgørelser og profilering

Til de formål, der er beskrevet ovenfor, kan JET muligvis bruge automatiske individuelle afgørelser og profilering. Automatiseret beslutningstagning finder sted, når et elektronisk system bruger personoplysninger til at træffe en beslutning uden menneskelig indgriben. Under begrænsede omstændigheder, med dit udtrykkelige skriftlige samtykke, hvor det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning, og hvor passende foranstaltninger er på plads for at beskytte dine rettigheder, vil vi bruge automatiseret beslutningstagning. 

Du vil ikke være genstand for beslutninger, der vil have en væsentlig indvirkning på dig udelukkende baseret på automatiseret beslutningstagning, medmindre vi har et lovligt grundlag for at gøre det, og vi har underrettet dig. Når en sådan automatiseret beslutningstagning og/eller profilering fører til en negativ beslutning om dig, og du ikke accepterer den, kan du kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi vil derefter foretage en ny vurdering af situationen.

Alder

Vores websted og ledige stillinger er ikke beregnet til personer, der er defineret som mindreårige i henhold til gældende lokale love, og vi har heller ikke til hensigt at indsamle personoplysninger om webstedsbesøgende, der er under den definerede myndighedsalder. Vi er dog ikke i stand til at bekræfte besøgendes eller ansøgeres alder. Vi råder derfor forældre og/eller værger til at overvåge deres børns online aktiviteter for at forhindre, at deres personoplysninger indsamles uden forældrenes samtykke. Hvis du føler, at vi har indsamlet personoplysninger om en mindreårig uden samtykke, bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi vil derefter slette disse data.

Deling med andre

JET kan samarbejde med andre virksomheder inden for JET Gruppen og andre tredjeparter for at udføre den behandling, der er beskrevet ovenfor. 

Disse gruppeselskaber og tredjeparter behandler dine personoplysninger på vegne af os (som databehandlere) eller som uafhængige dataansvarlige, og har adgang til dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Vi kræver, at gruppeselskaber og tredjeparter beskytter dem i overensstemmelse med de standarder, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring, og vi træffer passende foranstaltninger i henhold til gældende databeskyttelseslove for at garantere det samme niveau af beskyttelse og fortrolighed af dine personoplysninger.  

Vi deler også dine oplysninger med andre tredjepartsdataansvarlige, hvor det er relevant eller påkrævet ved gældende lov eller forordning (herunder en retskendelse), eller hvor vi mener, at videregivelse er nødvendig for at udøve, fastlægge eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte en persons vitale interesser. Sådanne tredjeparts dataansvarlige kan omfatte retshåndhævende myndigheder. 

Vi kan også videregive dine oplysninger til enhver virksomhed eller potentiel køber af alle eller stort set alle vores aktiver i forbindelse med ethvert salg eller overførsel af de pågældende aktiver.

Dine personoplysninger kan deles med følgende parter:

 • JET's datterselskaber og/eller gruppeselskaber i JET
 • Softwareudbydere
 • Implementeringspartnere
 • Tilfredshedsundersøgelsesfirmaer
 • Professionelle rådgivere
 • Retshåndhævelse, tilsynsmyndigheder og/eller offentlige myndigheder
 • Potentielle købere
 • Enhver anden part, forudsat at du har givet dit samtykke til videregivelsen

Tredjepartswebsteder

Vores websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Når du tilgår sådanne tredjepartswebsteder, skal du huske på, at hvert af disse websteder har deres egen databeskyttelseserklæring. Selvom JET udviser stor omhu i sit valg af websteder, der kan linkes til, kan vi ikke påtage os ansvaret for den måde, hvorpå de håndterer dine oplysninger.

Hvor dine oplysninger sendes hen 

Vi kan overføre dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dette kan omfatte overførsel eller adgang til dem fra andre retskredse, herunder retskredse der muligvis ikke yder et beskyttelsesniveau svarende til dine lokale og/eller databeskyttelseslove. Når vi overfører personoplysninger udenfor EØS, tager vi hensyn til gældende lovbestemte forpligtelser, der er relevante for overførsel af personoplysninger, og hvis der ikke findes en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen, anvender vi passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen. Vi har implementeret lignende passende sikkerhedsforanstaltninger hos vores tredjepartstjenesteudbydere, og yderligere oplysninger kan tilvejebringes efter anmodning.

Hvor længe vi beholder dine oplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil vi indsamlede dem, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav. For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi hensyn til mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opnå disse formål på andre måder, samt de gældende lov-, kontraktmæssige eller lignende krav til opbevaring af dine personoplysninger .

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personoplysninger, så de ikke længere kan knyttes til dig, og i så fald kan vi bruge sådanne oplysninger uden yderligere varsel til dig. 

Rettigheder, spørgsmål eller klager

Vi informerer dig om, at du med hensyn til personoplysningerne kan udøve de rettigheder, der er fastsat i gældende databeskyttelseslove, som kan omfatte: 

 • Retten til at blive informeret: Indhente oplysninger om vores indsamling og brug af dine personoplysninger. 
 • Retten til adgang: Få adgang til de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, få oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles af os, og under visse omstændigheder få en kopi af dine personoplysninger, der behandles. 
 • Retten til at bekræfte nøjagtigheden af dine personoplysninger: Anmode om berigtigelse, hvis nogen af dine personoplysninger, som vi opbevarer, er unøjagtige, ufuldstændige eller kræver en opdatering. 
 • Retten til at blive glemt: Under visse omstændigheder har du ret til at bede os om at slette eller på anden måde bortskaffe alle dine personoplysninger, som vi opbevarer. 
 • Retten til at begrænse (dvs. forhindre) behandlingen af dine personoplysninger: Hvis kravene er opfyldt, behandler vi ikke dine personoplysninger til noget andet formål end at opbevare dem.
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at vi bruger dine personoplysninger til et bestemt formål:  Vi stopper behandling af dine personoplysninger efter din anmodning, hvis vi behandler dine personoplysninger på et andet retsgrundlag end samtykke.
 • Retten til at trække samtykke tilbage: Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for at bruge dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække det pågældende samtykke tilbage. Din anmodning vil ikke skade lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet forud for tilbagetrækningen.
 • Retten til dataportabilitet: Hvis du har givet os personoplysninger direkte, bruger vi dem med dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, og de oplysninger behandles ved hjælp af automatiserede metoder, kan du i mange tilfælde bede os om en kopi af de pågældende personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (hvis teknisk muligt) til at genbruge med en anden tjeneste eller virksomhed.
 • Rettigheder vedrørende automatiseret beslutningstagning og profilering. 
 • Indgivelse af en klage: Du har ret til at indgive en klage til din kompetente databeskyttelsesmyndighed. Vi vil dog gerne have mulighed for selv at løse dine problemer, så kontakt os venligst først.

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular.

Vær opmærksom på, at e-mailmeddelelser ikke altid er sikre. Derfor bedes du undlade at inkludere følsomme oplysninger i dine e-mails til os.

Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme din anmodning til tiden og gratis, undtagen hvor det ville kræve en uforholdsmæssig indsats. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan efterkomme din anmodning.

Det er vigtigt, at dine personoplysninger holdes nøjagtige og opdaterede. Hvis nogen af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, ændres, bedes du holde os informeret, så længe vi har de pågældende oplysninger. Hvis du deler andre personers oplysninger med os, er det dit ansvar at indsamle sådanne oplysninger i overensstemmelse med lokale lovkrav. For eksempel bør du informere sådanne andre personer, hvis oplysninger du giver os, om indholdet af denne erklæring og indhente deres forudgående samtykke.

Hvis du har andre spørgsmål eller klager over behandlingen af dine personoplysninger, vil vi med glæde tale med dig. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har tips eller forslag til forbedring af vores privatlivspolitik. Kontakt venligst vores koncern-databeskyttelsesafdeling via vores databeskyttelsesformular eller kontaktoplysningerne angivet nedenfor for at få flere oplysninger om vores brug af dine personoplysninger eller udøvelse af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, .

Sikkerhed

JET tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt og træffer passende foranstaltninger til at bekæmpe misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket offentliggørelse og uretmæssig ændring. Hvis du føler, at dine oplysninger stadig ikke er beskyttet ordentligt, eller at der er bevis for misbrug, bedes du kontakte [email protected]

Opdateringer til denne databeskyttelseserklæring

Vi kan opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden som svar på nye juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer vores databeskyttelseserklæring, træffer vi passende foranstaltninger til at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Hvis det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning, indhenter vi dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer til denne databeskyttelseserklæring. 

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne erklæring for at få de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksisser. Vi gemmer tidligere versioner af vores erklæring i et arkiv til din gennemgang.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne databeskyttelseserklæring og/eller vores databeskyttelsespraksisser, bedes du kontakte os  via vores databeskyttelsesformular eller ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Holland

Denne databeskyttelseserklæring kan blive opdateret og blev senest opdateret den 01-05-2022.

Databeskyttelseserklæring for Scoober App

Denne databeskyttelseserklæring (“erklæring”) gælder for behandlingen af personoplysninger tilhørende “bude”, som er ansat af Just Eat Takeaway.com (“JET”) eller bude, der er ansat gennem en tredjepart. For at vores Scoober-leveringsservice kan fungere korrekt, indsamler og bruger vi visse af dine personoplysninger. JET tager dit privatliv alvorligt, og vi vil gerne informere dig om de oplysninger, som vi indsamler fra dig, den måde, hvorpå vi bruger dine oplysninger, og til hvilket formål vi bruger dem i Scoober App. Betegnelserne “vi”, “os” eller “vores” henviser til Takeaway.com Group B.V., som er den dataansvarlige.

Hvis du er medarbejder hos JET, kan JET indsamle og behandle yderligere oplysninger om dig ved administration af ansættelsesforholdet. Hvis du er ansat gennem en tredjepart, behandler JET nogle yderligere oplysninger på grundlag af vores legitime interesser i at administrere vores forhold til dig. Flere oplysninger om denne behandling er angivet i vores databeskyttelseserklæring for medarbejdere. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne erklæring og databeskyttelseserklæringen for medarbejdere, har bestemmelserne i denne erklæring forrang. 

Det er vigtigt, at du læser denne erklæring sammen med eventuel anden databeskyttelseserklæring, som vi måtte tilvejebringe ved specifikke lejligheder, når vi indsamler eller behandler personoplysninger om dig, således at du er klar over, hvordan og hvorfor vi bruger sådanne oplysninger, dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, og hvordan du udøver dem.

Den engelske version af denne erklæring har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner.

Hvilke oplysninger behandles i Scoober App

Personoplysninger betyder alle oplysninger om dig, ud fra hvilke du kan identificeres. Det omfatter ikke oplysninger, hvor identiteten er blevet fjernet (anonyme oplysninger). 

Så snart din vagt begynder hos os, skal du aktivere Scoober App (herefter benævnt: “app”). Disse følgende oplysninger indsamles via Scoober App og opbevares af os:

 • For- og efternavn
 • E-mailadresse og adgangskode
 • Tidsstempler vedrørende:
  • Dine accepterede vagter,
  • Dine start- og sluttidspunkter, og
  • Dine jobinteraktioner, herunder geo-indhegnede tidsstempler for afhentning og levering af mad 
 • Din live GPS-placering
 • Din tilgængelighed og dit planlagte fravær 
 • Telefonnummer
 • Enhedsoplysninger, der indsamles til analyseformål, herunder din model, producent, MAC-adresse og softwareversion.

Hvorfor vi behandler personoplysninger

Ved brug af appen, kan JET behandle dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Planlægning af vagtskifte og personaleressourcer

For at gøre dig i stand til at arbejde som bud, giver Scoober App dig mulighed for at oplyse din tilgængelighed og planlægge dine arbejdsvagter. Scoober App giver dig også mulighed for at kontakte JET's HR-afdeling med eventuelle kommentarer eller spørgsmål (f.eks. for at informere os om sygdom). Retsgrundlaget for dette er opfyldelse af vores kontrakt med dig.  

 1. Planlægning af ordrelevering og optimering

Din live GPS-placering bruges til ordrelevering og optimering. På denne måde kan vi drive vores leveringsservice så effektivt som muligt og efterfølgende sikre, at ordrer tildeles dig, og at du kun skal køre den korteste rute hver gang. For at muliggøre levering af ordren leverer Scoober App en chatfunktion til at kommunikere direkte med ordreafsendere for at diskutere mulige problemer. Retsgrundlaget for dette er opfyldelse af vores kontrakt med dig. 

Din GPS-placering behandles i løbet af din aktive vagt eller 30 minutter før vagten, hvis du aktivt aktiverer din Scoober App tidligt. Så snart din vagt er slut eller er sat på pause (stop-/pause-knap i appen), vil din GPS-placering ikke længere blive behandlet. Din GPS-placering videresendes til os med 15-sekunders intervaller. Bevægelsesoplysninger behandles som standard via appen, men vil ikke blive registreret eller brugt af os.  

 1. Food Tracker

Din live GPS-placering sendes sammen med dit fornavn videre til kunden under leveringen af ordren. Det kalder vi en Food Tracker. Denne Food Tracker giver kunder mulighed for nemt at kontrollere status for deres ordre og identificere din live placering i løbet af din levering (hvor forbrugere kan spore din live placering, når du har afhentet deres ordre). Retsgrundlaget for dette formål er JET’s legitime interesse. 

 1. Supportspørgsmål

Appen giver dig mulighed for at stille supportspørgsmål relateret til appen eller dit job. JET bruger disse oplysninger til at give dig den nødvendige support. Retsgrundlaget for dette er opfyldelse af vores kontrakt med dig. 

 1. App-analyse

Personoplysninger, der behandles i appen, bruges også af os til analytiske formål og til at forbedre appen og leveringsprocessen. Analysedata anonymiseres så meget som muligt og vil aldrig blive brugt til andre formål end forbedring af appen og processerne. Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger, som defineret i den generelle forordning om databeskyttelse, er JET’s legitime interesse, medmindre dit samtykke er nødvendigt i henhold til gældende lov.

 1. Resultatforbedring og evaluering 

Hvis du er medarbejder hos JET eller arbejder som chauffør, men er ansat af en tredjepartsarbejdsgiver, bruger JET også dine personoplysninger til at forbedre chauffør-ydeevne på både globalt og individuelt niveau. Følgende oplysninger indsamles via Scoober App, Salesforce, vagtplanlægningsværktøjet, xxx, til dette formål:

 • Chaufføroplysninger på Salesforce, såsom fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse, kontrakttype, registrerede notater fra tidligere evalueringer, osv.
 • Leverede ordrer 
 • Tidsstempel for ordremilepæle (accept, afhentning, levering)
 • Planlagt tilgængelighed og oplysninger om gennemførte vagter (planlagte og arbejdede timer, indlognings- og udlogningstider, annullering af vagter og fravær uden begrundelse) 
 • 'Ydeevne-poster', der oprettes af Live Ops-agenter under vagten for at markere hændelser til chaufførens leder 

De oplysninger, der indsamles gennem Scoober App, vil sammen med dine ansættelsesoplysninger blive brugt til din individuelle præstationsevaluering. Din evaluering vil altid involvere en vurdering fra ​​HUB- og/eller bykoordinatorerne og baseres aldrig udelukkende på de indhentede oplysninger eller på automatiserede afgørelser, der træffes baseret på grundlag af disse oplysninger.

Vores brug af sporingsteknologier

Alle vores anvendelser af dine oplysninger gør brug af sporingsteknologier på din enhed. Brugere af mobilenheder kan ofte afvise sporing eller nulstille deres enhedsidentifikatorer (som nulstiller eventuel tidligere sporingshistorik) gennem indstillingsmenuerne på deres enhed. Bemærk, at hvis du deaktiverer sporingsindstillingerne på din telefon, vil appen ikke fungere korrekt, og din telefon vil bede dig om at slå placeringsindstillingerne til igen. Vi skal bruge din GPS-placering for at kunne levere appens kernetjenester til dig, og hvis du deaktiverer denne, betyder det, at appen ikke kan underrette dig om leveringsmuligheder, hvilket vil påvirke din evne til at tjene penge og kan være i strid med vilkårene for din ansættelse. For flere oplysninger om brugen af disse sporingsteknologier, henviser vi dig til vores cookie-erklæring. 

Yderligere formål

Vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi med rimelighed mener, at vi skal bruge dem af en anden årsag, og den pågældende årsag er forenelig med det oprindelige formål. Hvis vi ønsker at bruge oplysningerne til et andet formål, træffer vi passende foranstaltninger til at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Bemærk, at vi kan behandle dine personoplysninger uden din viden eller dit samtykke, i overensstemmelse med ovenstående regler, hvis gældende databeskyttelseslovgivning kræver det.

Automatiske individuelle afgørelser og profilering

Til de formål, der er beskrevet ovenfor, kan vi anvende automatiske individuelle afgørelser og profilering. Automatiske individuelle afgørelser finder sted, når et elektronisk system bruger personoplysninger til at træffe en beslutning uden menneskelig indgriben. Vi bruger automatiske individuelle afgørelser under begrænsede omstændigheder, med dit udtrykkelige skriftlige samtykke, hvis gældende databeskyttelseslovgivning kræver det, og hvis der er indført passende foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder. Vi bruger for eksempel automatiske individuelle afgørelser til at vælge de ordrer, der koster dig mindst mulig tid at levere som bud. Disse automatiske individuelle afgørelser kontrolleres altid af en fysisk person.

Du vil ikke blive genstand for beslutninger, der har en væsentlig indvirkning på dig udelukkende baseret på automatiske individuelle afgørelser, medmindre vi har et legitimt grundlag for at gøre det, og vi har underrettet dig herom. Hvis sådanne automatiske individuelle afgørelser og/eller profilering medfører en negativ afgørelse om dig, og du ikke er enig i den, kan du kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi revurderer derefter situationen. 

Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil vi indsamlede dem, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav. For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger overvejer vi antallet, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade fra uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opnå de pågældende formål via andre midler, samt de gældende lovkrav.

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personoplysninger, så de ikke længere kan knyttes til dig, og i så fald kan vi bruge sådanne oplysninger uden yderligere varsel til dig. 

Hvis du har eventuelle spørgsmål om den måde, hvorpå vi opbevarer dine personoplysninger, kan du kontakte os via vores databeskyttelsesformular.

Deling med kunder og restauranter

Når du bruger Scoober App under leveringen af en ordre, vil både restauranten og kunden kunne se dit fornavn og din placering, mens du er ude for at levere. Dine personoplysninger deles kun med kunden og restauranten under leveringen af ordren og vil ikke længere være tilgængelige, når ordren er blevet leveret. 

Deling med andre

JET videregiver kun dine personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet ovenfor. Derudover kan vi også videregive dine oplysninger til retshåndhævende myndigheder, kompetente offentlige myndigheder og andre tredjeparter, hvis vi mener, at vi er forpligtede til at gøre det ved gældende lov eller forordning (herunder en retskendelse), eller hvis vi mener, at videregivelse er nødvendig for at udøve, fastlægge eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte enhver persons vitale interesser. Vi kan også videregive dine oplysninger til eventuel virksomhed eller potentiel køber af alle eller stort set alle vores aktiver i forbindelse med eventuelt potentielt salg, omstrukturering eller overførsel af de pågældende aktiver.

Dine personoplysninger kan deles med følgende parter:

 • JET’s tilknyttede selskaber, datterselskaber og/eller koncernselskaber
 • Softwareudbydere
 • Implementeringspartnere
 • Faglige rådgivere
 • Retshåndhævende myndigheder, tilsynsorganer og/eller offentlige myndigheder
 • Eventuelle andre parter, forudsat at du har givet dit samtykke til videregivelsen

Når vi bruger tredjeparter til at behandle personoplysninger, træffer vi passende foranstaltninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning for at garantere det samme niveau af beskyttelse og fortrolighed for dine personoplysninger.  

Hvor dine oplysninger sendes hen 

Vi kan overføre dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dette kan omfatte overførsel af dem eller adgang til dem fra andre retskredse, herunder retskredse, der muligvis ikke yder et beskyttelsesniveau svarende til EU's databeskyttelseslove. Hvis vi overfører personoplysninger uden for EØS, tager vi hensyn til gældende lovbestemte forpligtelser, der er relevante for overførsler af personoplysninger, og, hvis der ikke er nogen tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen, påberåber vi os passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen. Vi har implementeret lignende passende sikkerhedsforanstaltninger hos vores tredjepartstjenesteudbydere, og yderligere oplysninger kan tilvejebringes efter anmodning herom.

Rettigheder, spørgsmål eller klager vedrørende personoplysninger

Vi informerer dig om, at du med hensyn til personoplysningerne kan udøve de rettigheder, der er fastsat i gældende databeskyttelseslove, som omfatter: 

 • Retten til at blive informeret: Indhente oplysninger om vores indsamling og brug af dine personoplysninger. 
 • Retten til indsigt: Få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, få oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles af os, og under visse omstændigheder få en kopi af dine personoplysninger, der behandles. 
 • Retten til at bekræfte nøjagtigheden af dine personoplysninger: Anmode om berigtigelse, hvis nogen af dine personoplysninger, der opbevares af os, er unøjagtige, ufuldstændige eller kræver en opdatering. 
 • Retten til at blive glemt: Under visse omstændigheder har du ret til at bede os om at slette eller på anden måde bortskaffe alle dine personoplysninger, som vi opbevarer. 
 • Retten til at begrænse (dvs. forhindre) behandlingen af dine personoplysninger: Hvis kravene er opfyldt, behandler vi ikke dine personoplysninger til noget andet formål end opbevaring af dem.
 • Retten til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til et bestemt formål:  Vi stopper behandlingen af dine personoplysninger efter din anmodning herom, hvis vi behandler dine personoplysninger på et andet retsgrundlag end samtykke.
 • Retten til at tilbagetrække samtykke: Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for at bruge dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække det pågældende samtykke tilbage. Din anmodning påvirker ikke lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet forud for tilbagetrækningen.
 • Retten til dataportabilitet: Hvis du har givet os personoplysninger direkte, og vi bruger dem med dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, og de pågældende oplysninger behandles ved hjælp af automatiserede midler, kan du i mange tilfælde bede os om en kopi af de pågældende personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (hvis teknisk muligt) for at bruge dem med en anden tjeneste eller virksomhed.
 • Rettigheder vedrørende automatiske individuelle afgørelser og profilering. 
 • Indgive en klage: Du har ret til at indgive et krav til din kompetente databeskyttelsesmyndighed. Vi ville dog sætte pris på muligheden for selv at løse dine problemer, derfor beder vi dig om at kontakte os først.

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular.

Vær opmærksom på, at e-mailmeddelelser ikke altid er sikre. Derfor bedes du undlade at medtage følsomme oplysninger i dine e-mails til os.

Vi vil gøre vores bedste for at efterkomme din anmodning til tiden og gratis, undtagen hvor det ville kræve en uforholdsmæssig indsats. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan efterkomme din anmodning.

Det er vigtigt, at dine personoplysninger holdes nøjagtige og ajourførte. Hvis nogen af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, ændrer sig, bedes du informere os, så længe vi har de pågældende oplysninger. Hvis du deler andre personers oplysninger med os, er det dit ansvar at indsamle sådanne oplysninger i overensstemmelse med lokale lovkrav. Du bør for eksempel informere sådanne andre personer, hvis oplysninger du giver os, om indholdet af denne erklæring og indhente deres forudgående samtykke.

Hvis du har andre spørgsmål eller klager over behandlingen af ​​dine personoplysninger, vil vi med glæde tale med dig. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har tips eller forslag til, hvordan vi forbedrer vores databeskyttelsespolitik. For flere oplysninger om vores brug af dine personoplysninger eller udøvelse af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte vores koncerns databeskyttelsesafdeling via vores databeskyttelsesformular eller kontaktoplysningerne angivet nedenfor. 

Sikkerhed

JET tager beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt, og vi træffer derfor passende foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse og uautoriserede ændringer. Hvis du føler, at dine personoplysninger ikke er tilstrækkeligt beskyttet, eller der er tegn på misbrug, bedes du kontakte os på: [email protected]

Opdateringer til denne databeskyttelseserklæring

Vi kan opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden for at afspejle juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger.  Når vi opdaterer vores databeskyttelseserklæring, træffer vi passende foranstaltninger til at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Hvis det kræves ved gældende databeskyttelseslovgivning, indhenter vi dit samtykke til alle væsentlige ændringer til denne databeskyttelseserklæring. 

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne erklæring for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksisser.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne databeskyttelseserklæring og/eller vores databeskyttelsespraksisser, bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular eller ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Holland

Denne databeskyttelseserklæring kan blive opdateret og blev senest opdateret den 01-05-2022.