Just Eat “Refer a Friend” program

Vilkår og betingelser

Takeaway.com Express Denmark ApS “Henvis en ven” programmet, har aktive bude (den der refererer) mulighed for at modtage en bonus, hvis de henviser fremtidige bude (den der bliver refereret) via en særlig URL, der opfylder følgende betingelser.

Aktive bude

Den der refererer skal være ansat hos Takeaway.com på ansøgningstidspunktet, og både den der refererer og den der bliver refereret skal forblive ansat i virksomheden indtil den endelige udbetalingsdato.

Bonus udbetaling

Bonus udbetalingen udgør en kontant betaling på 1.000 DKK. brutto, til den der refererer.

Fra d. 1 oktober 2022 til d. 31. december 2022 øges denne bonusudbetaling midlertidigt til 2.000 DKK. brutto, forudsat at den der bliver henvist, bliver ansat inden d. 31. december 2022. Denne midlertidige stigning vil være aktiv i Aalborg, Aarhus, København, Horsens, Odense, Roskilde, Hillerød og Herning. Fra d. 1. januar 2023 vil bonusudbetalingen automatisk ændres tilbage til det normale beløb på 1.000 DKK.

Betingelser for udbetaling af bonus

Det referet bud skal være ansat hos Takeway.com i minimum 90 dage. Den der refererer skal ligeledes være en aktiv ansat på det tidspunkt.

Referral URL

For at identificere en gyldig ansøgning på vegne af Takeaway.com, skal ansøgningen foretages via det URL, der er givet til den der refererer. Dette vil blive meddelt elektronisk via e-mail. En efterfølgende accept af en ansøgning uden en henvisnings-URL er udelukket.

Tidspunkt for bonus udbetalingen

Bonussen udbetales sammen med lønudbetalingen i den følgende måned, hvor betingelserne for udbetaling af bonus er blevet opfyldt.