Godt at vide

Hvor skal man starte, når man er på jagt efter nyt arbejde? Vores HR-, skatte- og juridiske eksperter fra vores hovedkontor i København er her for at hjælpe!

En Guide til arbejdsskader i Danmark

En Guide til arbejdsskader i Danmark

Alle kan risikere at komme ud for en ulykke, når de er på arbejde, og hvad enten det er en ulykke eller en skade, der skyldes arbejdsforhold, er der tale om en arbejdsskade. Sker skaden, mens du er på arbejde eller som følge af dit arbejde, er arbejdspladsen ansvarlig, hvad enten det drejer sig om følger efter dårlige arbejdsforhold, tunge løft, allergiske reaktioner, stress, psykiske komplikationer, der kan relateres til arbejdspladsen, skader fra fald eller andet.Mange arbejdsskader opstår uden ond vilje fra din arbejdsgivers side, men derfor er arbejdspladsen/arbejdsgiveren alligevel ansvarlig, og i de fleste tilfælde vil arbejdsgiveren også være...
En guide til ansættelseskontrakter i Danmark

En guide til ansættelseskontrakter i Danmark

En ansættelseskontrakt er en bindende aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, der fastlægger de vilkår, der er i ansættelsesforholdet. Kontrakten beskriver rettigheder og pligter som medarbejder og arbejdsgiver har i forhold til hinanden. Kontrakten kan være skriftlig eller mundtlig, men der er i Danmark lovkrav om, at visse vilkår skal være skriftlige, hvis arbejdstiden overstiger tre timer om ugen i gennemsnit i fire sammenhængende uger, og ansættelsen varer længere end en måned.Hvad er en ansættelseskontrakt, og hvad betyder det for mig at have en, spørger du måske dig selv, og hvad kan gå galt uden en kontrakt?Til det kan man sige,...
En guide til kørselsgodtgørelse i Danmark

En guide til kørselsgodtgørelse i Danmark

Reglerne for kørselsgodtgørelse i Danmark er fastsat af Skattestyrelsen og er designet til at kompensere medarbejdere for de udgifter, de har i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel i deres egne biler. Kørselsgodtgørelse omfatter kørsel fra arbejdsplads til møder, kunder eller andre arbejdsrelaterede opgaver og omfatter ikke kørsel mellem hjem og fast arbejdsplads.Kan det betale sig at køre i egen bil for ens arbejdsgiver?At køre i egen bil, når du arbejder for Just Eat eller andre arbejdsgivere kan faktisk være en rimelig god forretning og hjælpe dig med at betale de udgifter, du har ved at holde bil. Kurerer med egne biler,...
En guide til funktionærloven i Danmark

En guide til funktionærloven i Danmark

Funktionærloven omhandler en række rettigheder og pligter for både arbejdsgiver og medarbejder/funktionær og sikrer ansatte klare rettigheder samt beskyttelse på arbejdsmarkedet.Hvad er en funktionær, og hvad er funktionærloven?Begrebet funktionær stammer fra dansk arbejdsret og anvendes typisk til at skelne funktionærer fra de faggrupper, der udfører manuelt eller fysisk arbejde. Eksempler på funktionærstillinger er kontorassistenter, sekretærer, økonomimedarbejdere, sælgere, ingeniører og IT-specialister.I Danmark er funktionærers ansættelsesvilkår som nævnt reguleret af funktionærloven og at være ansat som funktionær indebærer en række fordele, som bidrager til både økonomisk sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen. At funktionærloven og relaterede love og regler sikrer, at funktionærer har...
En guide til den danske årsopgørelse

En guide til den danske årsopgørelse

Hvad er en årsopgørelse?Årsopgørelsen er årsoversigten over dine indtægter, fradrag og skatter for et givent kalenderår. I Danmark foregår arbejdet med vores årsopgørelser hos Skattestyrelsen. Årsopgørelsen viser, hvad du har tjent, og hvad du har betalt i skat i løbet af året. Årsopgørelsen kan også vise, om du har betalt for meget eller for lidt i skat, og om du derfor skal have penge tilbage eller skal betale mere.Hvornår er årsopgørelsen klar, og hvor finder jeg min årsopgørelse?Når årsopgørelsen er klar (i marts måned), får du en meddelelse i din e-Boks, hvis du har tilmeldt dig digital post. Du finder...
Kollektive overenskomster i Danmark

Kollektive overenskomster i Danmark

Hvad er en overenskomst?Med andre ord er overenskomster de regler og aftaler, som skal overholdes af både medarbejder og arbejdsgiver. Som medarbejder er der mange fordele ved at arbejde for en arbejdsgiver, der har indgået en overenskomst, for det betyder ordnede lønforhold, ferieaftaler, aftaler om betaling ved sygdom etc. For arbejdsgivere er der også mange fordele ved at være en del af en overenskomst, da det giver det mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere, samt at planlægge og budgettere ansættelsesomkostningerne. En arbejdsgiver behøver ikke at indgå en overenskomst, ligesom en medarbejder heller ikke behøver at være medlem af en fagforening....
En guide til A-skat og B-skat i Danmark

En guide til A-skat og B-skat i Danmark

Det danske skattesystem er progressivt, hvilket vil sige, at dem der tjener mest også betaler mest i skat. A-skat kaldes også kildeskat (altså skat fratrukket kilden/lønnen), og denne blev indført i Danmark i 1969. At skattesystemet er progressivt vil sige, at folk med høje lønninger betaler en højere skat end dem med lavere lønninger (folk med høje lønninger betaler mellem 39 og 43 % i skat, og folk med lave lønninger betaler mellem 32 og 38 % i skat).Hvad er A-skat?"A-skat" er en forkortelse for "Arbejdsmarkedsbidragssatsen" og er den skat, der trækkes fra A- indkomsten. Som lønmodtager betales din skat...
En guide til hvad man må tjene ved siden af SU

En guide til hvad man må tjene ved siden af SU

SU spiller en afgørende rolle for tusindvis af studerende i Danmark. SU-systemet blev indført med det formål at sikre, at alle studerende skal have lige muligheder for at gennemføre en uddannelse uanset deres økonomiske baggrund. Det er en værdifuld ordning, der hjælper studerende med at dække deres leveomkostninger i studietiden. SU blev udbetalt til de første studerende i 1970 og har været støtteordning for studerende lige siden. Hovedformålet var, at ingen skulle forhindres i at få en uddannelse af økonomiske grunde, og at nødvendigheden af erhvervsarbejde (og indtjeningen derfra) ikke skulle virke hæmmende på studieaktiviteten i uddannelsesperioden. SU’en har da også...
En guide til CPR-numre i Danmark

En guide til CPR-numre i Danmark

Som tilrejsende til Danmark undrer mange sig over hvad et CPR-nummer er, men man skal have et for at få opholdstilladelse, få sin sag behandlet, for at få arbejde og for at få en bankkonto og ligeledes for at få lægehjælp, ret til hjælp ved sygdom etc.Hvad er et CPR-nummer, og hvordan får man dansk CPR-nummer?I 1968 blev loven om CPR vedtaget, og alle danskere fik et unikt CPR-nummer. I begyndelsen blev CPR-nummeret kun brugt af Skat (kildeskattesystemet), Danmarks Statistik og ATP, mens det nu anvendes af både den offentlige og den private sektor.Danmark var det første land i verden,...
Hvor meget må man tjene før man skal betale skat

Hvor meget må man tjene før man skal betale skat

De fleste betaler A-skat af deres løn, men alle har et bundfradrag, som man ikke betaler skat af. Dette beløb fordeles på årets 12 måneder og fratrækkes lønnen før skatten beregnes. Det er arbejdsgiver, der beregner ens A-skat, og sørger for, at denne bliver indbetalt til Skat. Har man egen virksomhed, eller lever man af freelancejobs og honorarer, betaler man B-skat. Man skal selv sørge for at indberette sin B-indtægt til Skat samt betale den nødvendige skat af indtjeningen.Hvor meget må man tjene, før man skal betale skat?I 2024 er det skattefri beløb, man må tjene 49.700 kr. Fra 2023 er...
En guide til arbejdstilladelse i Danmark

En guide til arbejdstilladelse i Danmark

Nordiske statsborgere kan uden at skulle tage yderligere skridt arbejde og bosætte sig i Danmark (Norden udgøres af Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland), disse borgere skal blot medbringe CPR-numre fra det land, de kommer fra. Borgere fra EU- og EØS-lande samt Schweiz skal ved ophold over 6 måneder have et EU-opholdsdokument, for fortsat at kunne opholde sig og arbejde i Danmark. Borgere fra andre lande end de ovennævnte skal søge om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, før de må tage arbejde i landet.Hvordan får man arbejdstilladelse i Danmark?Personer fra visse lande har nemt ved / kan automatisk få arbejdstilladelse...

Ofte stillede spørgsmål

Hvis din by ikke er på listen betyder det at vi endnu ikke har vores egne Just Eat bude der, men at restauranterne leverer maden selv. Hold øje med vores side, måske kommer din by snart på listen.

Du kan sende en e-mail til [email protected]. Vi gør vores bedste for at vende tilbage så hurtigt som muligt.

Det kan du helt bestemt! Jobbet som bud hos Just Eat er studievenligt og vi kan hjælpe dig med at få de nødvendige timer, så du er SU berettiget.

Ja! Vi er stolte af at være det første udbringningsfirma i Danmark, hvor vores bude er dækket af en overenskomst. Vil du vide, hvad det betyder for dig? Klik her.

Det kan du og du får endda en bonus! Vi elsker, når I henviser venner, der vil arbejde som bud hos Just Eat. Når du henviser en ven, vil du få en bonus på 1000 dkk.

Hvis dit foretrukne køretøj ikke er på listen for den by, som du ansøger til, kan det være, at der ikke er nogen ledige stillinger. Du kan enten vente til det er til rådighed eller ansøge om et andet slags køretøj.

Udover at være motiveret og over 18 år har vi brug for følgende, før du kan begynde at arbejde:
- Dansk CPR nummer
- Dansk MitID
- Dansk bankkonto
- Arbejdstilladelse, hvis du er fra uden for EU

Du tjener penge ved at levere mad og andre varer til kunder. Du får en konkurrencedygtig timeløn, feriepenge og pension. Hvis du arbejder aftenvagter eller i løbet af højtider som jul eller påske, vil du endda modtage ekstra tillæg.

Det er nemt at blive cykelbud for Just Eat! Du skal blot udfylde ansøgningen ovenfor og vente på, at en af vores rekrutteringsmedarbejdere kontakter dig.

Levering med bil eller scooter er mulig i nogle byer i Danmark. Spørg din recruiter for mere information.