Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser gælder for kampagnen Juleoverraskelser ("Kampagnen"), der organiseres af Takeaway.com Central Core B.V., med hjemsted på Piet Heinkade 61, 1019 GM Amsterdam, Nederlandene ("Just Eat Takeaway.com" eller "JET").

Generelt

 1. Ved at deltage i kampagnen accepterer hver deltager "Deltager" disse vilkår og betingelser.
 2. Kampagnen starter den 1. december kl. 00.01 og slutter den 31. december 2023 kl. 23:59 (“Kampagne perioden”).
 3. Deltagere, der handler i strid med disse vilkår og betingelser, vil blive udelukket fra at deltage i kampagnen.

Kampagnen

Kampagnen, som består af en præmiekampagne, er tilmeldt på JET-platformen ("Platformen").

 1. For at deltage i Kampagnen skal Deltageren:
  1. afgive en vellykket og gennemført ordre via Platformen med en ordreværdi på mindst 50 kr. i løbet af kampagneperioden; Vælge at modtage rabatter, loyalitetstilbud og andre opdateringer ved at sætte kryds i den angivne afkrydsningsboks på checkout-siden for din bestilling.
  2. På ordrebekræftelsessiden vil kunden finde et banner, der fremhæver, at spilinvitationer vil blive sendt via e-mail efter at have nydt en ret . Kunden modtager en e-mail med linket til invitationen (linket er gyldigt i 72 timer) og en påmindelse via en e-mail efter 48 timer; vær opmærksom på, at bekræftelsesmailen med kuponen kan ende i spam-mappen.
  3. Ved at klikke på godbidden på spilsiden kan deltageren se, hvilken præmie han har modtaget.
  4. Efter 2 timer modtager deltageren en e-mail med en kode (Just-Eat's kuponkode eller en tredjeparts rabatkode) til at indløse præmien på den relevante platform. Hvis restauranter eller kunden har annulleret ordren, sendes den endelige kode ikke.
 2. Alle deltagere, der har opfyldt alle betingelserne i punkt 2, kan modtage en af nedenstående præmier.
 3. Deltagerne kan højst deltage i kampagnen tre gange i kampagneperioden.
 4. JET opkræver ingen kommunikationsomkostninger for at deltage i kampagnen.
 5. JET forbeholder sig ret til at suspendere eller tilbagekalde kampagnen til enhver tid i overensstemmelse med den gældende lovgivning i det territoriale område. Eventuelle ændringer af konkurrencen vil blive foretaget i overensstemmelse med denne lovgivning.

Deltagere

 1. For at kunne deltage er det nødvendigt at være bosiddende i det territoriale område.
 2. Der kræves en minimumsalder på 18 år for at deltage i kampagnen.
 3. JET forbeholder sig ret til at blokere udstedelsen af rabatkoder i tilfælde af svindel eller misbrug.

Territorielt område

Hela Danmarks territorium.

Frist for levering af præmier

Efter to (2) timer fra bestillingen modtager deltagerne en e-mail med en kode til at indløse præmien.

Præmier - art og værdi

Privatliv

 1. JET's meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og den generelle forordning om databeskyttelse gælder for de personlige oplysninger, som deltagerne deler i forbindelse med denne kampagne.
 2. De personlige oplysninger, som deltageren stiller til rådighed for JET i forbindelse med kampagnen, bruges til at informere deltageren om kampagnen og til at informere deltageren, hvis han/hun har vundet en præmie. Til disse formål vil de personoplysninger, der eventuelt deles med den eksterne leverandør playable (vært for landingssiden), blive krypteret. Disse data slettes ved kampagneperiodens udløb.

Ansvar

 1. Deltagelsen i kampagnen sker på deltagerens egen risiko.
 2. JET påtager sig intet ansvar for skader, tab, ansvar, forpligtelser, skader eller skuffelser, som en deltager pådrager sig eller lider som følge af deltagelse i kampagnen eller i forbindelse med en præmie.
 3. JET er meget omhyggelig med at tilrettelægge kampagnen, men det kan ikke helt udelukkes, at de oplysninger, der præsenteres vedrørende kampagnen, er ufuldstændige eller ukorrekte.
 4. Uklarheder, stavefejl eller tilsvarende fejl på kampagnens websted eller andet kampagnemateriale offentliggjort af JET af enhver art kan ikke gøres gældende over for JET eller medføre nogen forpligtelse for JET.
 5. Hverken JET eller nogen af dets datterselskaber eller tilknyttede virksomheder er ansvarlige for forhold, omstændigheder, tab, svigt eller forsinkelser, der skyldes begivenheder, som ligger uden for JET's eller deres kontrol, når det drejer sig om denne kampagne. Intet i disse kampagnevilkår og -betingelser udelukker JET's ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed, eller for svig eller svigagtig vildledning, forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed.
 6. JET og tredjeparter, der er engageret af JET, er ikke ansvarlige for fejl i netværk, hardware eller software fra sociale mediekanaler, som medfører forsinkelse eller tab af data.

Svindel

JET forbeholder sig ret til at undersøge deltagelsen i kampagnen for eventuelle svigagtige aktiviteter og træffe foranstaltninger for at bringe dem til ophør. Disse foranstaltninger kan omfatte, at JET efter eget skøn annullerer en berettiget ordre. Kampagnetilmeldinger, der er opnået gennem svigagtige aktiviteter eller aktiviteter i strid med disse vilkår og betingelser, vil være ugyldige.

Andre

 1. Dansk lovgivning finder anvendelse på disse vilkår og betingelser.
 2. Eventuelle spilafgifter, der skal betales i forbindelse med denne kampagne og/eller eventuel kildeskat, der skal tilbageholdes fra en præmie, er for JET's regning.
 3. Eventuelle skatter (bortset fra spilleafgifter), der skal betales i forbindelse med denne kampagne, skal betales af deltageren.
 4. Deltagere bør rådføre sig med deres egne (skatte)rådgivere om de lokale skattemæssige og juridiske konsekvenser af at vinde en præmie, da det kan være nødvendigt at oplyse de lokale (skatte)myndigheder om vundne præmier.
 5. Ved klager over kampagnen bedes du kontakte Takeway.com's kundeservice.

  Kontaktoplysninger:
  Lyngbyvej 20, 1
  2100 København Ø, Denmark
  E-mail: info@just-eat.dk
 6. For enhver tvist vedrørende denne præmiekonkurrence er forbrugerdomstolen på deltagerens bopæl eller valgsted kompetent.