Bestil. Spil. Vind. september 2022 Vilkår og betingelser for JET-kampagnen

Disse vilkår og betingelser gælder for Bestil. Spil. Vind. 2022-kampagnen ("Kampagnen"), der organiseres af Takeaway.com Central Core B.V., med hjemsted på Piet Heinkade 61, 1019 GM Amsterdam, Nederlandene ("Just Eat Takeaway.com" eller "JET" eller "Initiativtager").

Generelt

 1. Ved at deltage i kampagnen accepterer hver deltager "Deltager" disse vilkår og betingelser.
 2. Kampagnen starter den 6. september 2022 kl. 00:00 og slutter den 6. oktober 2022 kl. 23:59 ("kampagneperioden").
 3. Deltagere, der handler i strid med disse vilkår og betingelser, vil blive udelukket fra deltagelse i kampagnen.

Kampagnen

 1. Kampagnen, som består af en "instant win"-konkurrence, er tilmeldt på just-eat.dk i Danmark.
 2. Kampagnen består af to elementer:
  1. Øjeblikkelig gevinst ("Bestil. Spil. Vind."), hvor deltageren opfordres til at spille og linkes til en dedikeret landingsside, hvor han/hun vil dreje et hjul. Deltageren modtager en øjeblikkelig meddelelse om, hvorvidt han/hun har vundet en præmie eller ej.
  2. I tilfælde af du er en ny kunde tilbydes en garanteret præmie - afhængig af tilgængelighed (se paragraf 6bvi). Definitionen af ​​en ny kunde vil være en kunde, der aldrig har bestilt eller ikke har bestilt i 2 år eller mere.
 3. For at deltage i kampagnen skal deltageren:
  1. afgive en vellykket og gennemført ordre via platformen med en ordreværdi på mindst DKK 75 kr. i løbet af kampagneperioden;
  2. at abonnere på at modtage kampagnerelaterede og andre markedsføringsmails fra arrangøren;
  3. Klik på linket i deltagelses-e-mailen eller push-meddelelsen for at blive linket til en dedikeret landingsside;
  4. Sæt kryds i betingelserne og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på landingssiden, og drej hjulet.
 4. Deltagere, der har opfyldt alle betingelserne i punkt 2.c, kan vinde en af de præmier, der er anført i punkt 6 nedenfor.
 5. Deltagerne kan højst deltage i kampagnen to gange i løbet af hver 24-timers periode.
 6. JET opkræver ingen kommunikationsomkostninger for at deltage i kampagnen.
 7. JET forbeholder sig ret til at suspendere eller tilbagekalde kampagnen til enhver tid i henhold til gældende lovgivning.

Deltagere

 1. For at deltage skal man være bosiddende i Danmark.
 2. Med forbehold af punkt 3 kan alle deltage i kampagnen, undtagen (familiemedlemmer til) ansatte hos JET, JET's koncernselskaber og tredjeparter, som JET har engageret til gennemførelse af kampagnen.
 3. Der kræves en minimumsalder på 18 år for at deltage i kampagnen.

Territoriale område

Hele Danmark.

Frist for levering af præmier

Bestil. Spil. Vind.:

 1. Vinderne vil blive annonceret umiddelbart efter at have drejet hjulet på spilsiden.
 2. Hvis den tildelte præmie er et par billetter, vil vores billetbureau ATPI efter kampagnens slutdato, den 6. oktober 2022, begynde at kommunikere om tildeling af billetter.
 3. Vinderne vil modtage en endelig bekræftelse af de tildelte billetter senest 7 dage før kampen finder sted.
 4. Kampene finder sted den 25./26. oktober og/eller den 2./3. november 2022.

Præmier

Udvælgelse og offentliggørelse af vinderne

 1. Efter at have drejet hjulet i overensstemmelse med punkt 2 vil deltageren straks modtage en pop-up-meddelelse, der angiver, om han/hun har vundet en præmie. Inden for 48 timer vil vinderne modtage en e-mail med flere oplysninger og de næste trin for at gøre krav på deres præmie.
 2. Vinderne af UEFA UCL-billetter ("Bestil. Spil. Vind.") vil modtage en e-mail med en bekræftelse af præmien fra Just Eat inden for 48 timer. I denne e-mail er der et link til en landingsside, hvor vinderne kan oplyse, hvilken klub de foretrækker. Vinderne har 48 timer efter at have modtaget denne e-mail til at give de ønskede oplysninger. Hvis en vinder ikke svarer eller ikke i tilstrækkelig grad giver alle de krævede oplysninger og forsikringer inden for 48 timer efter at være blevet underrettet i henhold til klausul 7.b, vil Just Eat tilfældigt tildele billetter til vinderen.
 3. Vinderne af UEFA UCL-billetter vil modtage en yderligere e-mail fra vores billetpartner ATPI med en anmodning om at give visse garantier og indsende de nødvendige (personlige) oplysninger. Denne e-mail vil blive sendt, når kampagnen er afsluttet den 6. oktober 2022. Fra det tidspunkt, hvor vinderne modtager denne e-mail, har de 48 timer til at give de ønskede oplysninger.
 4. Hvis en vinder ikke reagerer eller ikke giver alle de krævede oplysninger og forsikringer inden for 48 timer efter at være blevet underrettet i henhold til punkt 7.b, anses præmien for ikke at være tildelt, og JET trækker præmien tilbage.
 5. Vinderne af kampagnen garanterer, at de personlige oplysninger, der er givet til JET og billetpartneren, er korrekte, sandfærdige og fuldstændige.

Privatliv

 1. JET's meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og den generelle forordning om databeskyttelse gælder for de personlige oplysninger, som deltagerne deler i forbindelse med denne kampagne.
 2. De personlige oplysninger, som deltageren stiller til rådighed for JET i forbindelse med kampagnen, bruges til at informere deltageren om kampagnen og til at informere deltageren, hvis han/hun har vundet en præmie. Til disse formål kan personoplysningerne også blive overført til vores billetpartner ATPI. Disse data slettes ved kampagneperiodens udløb.

Ansvar

 1. Deltagelse i kampagnen sker på deltagerens egen risiko.
 2. JET påtager sig intet ansvar for skader, tab, forpligtelser, ansvar, skader eller skuffelser, som en deltager eller dennes ledsagere pådrager sig eller lider som følge af deltagelse i kampagnen eller i forbindelse med en præmie. Når billetterne er blevet tildelt som præmier i henhold til disse kampagnevilkår og -betingelser, kan JET under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab, omkostninger eller skader, der opstår som følge af eller er relateret til udsættelse, aflysning, aflysning, aflysning, ændring af spillested, reduktion af stadionkapacitet eller afvikling af en UEFA UCL-kamp bag lukkede døre eller manglende mulighed for at overvære en sådan kamp.
 3. JET er meget omhyggelig med at tilrettelægge kampagnen, men det kan ikke helt udelukkes, at oplysningerne om kampagnen er ufuldstændige eller ukorrekte. Uklarheder, stavefejl eller lignende fejl på kampagnens websted eller andet kampagnemateriale offentliggjort af JET af enhver art kan ikke gøres gældende over for JET eller medføre nogen forpligtelse for JET.
 4. Intet i disse kampagnevilkår og -betingelser udelukker JET's ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed, eller for svig eller svigagtig vildledning, forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed.
 5. JET og tredjeparter, der er engageret af JET, er ikke ansvarlige for fejl i netværk, hardware eller software fra sociale mediekanaler, som medfører forsinkelse eller tab af data.

Svindel

JET forbeholder sig ret til at undersøge deltagelsen i kampagnen for eventuelle svigagtige aktiviteter og træffe foranstaltninger for at bringe dem til ophør. Disse foranstaltninger kan omfatte, at JET efter eget skøn annullerer en berettiget ordre. Kampagnetilmeldinger, der er opnået gennem svigagtige aktiviteter eller aktiviteter i strid med disse vilkår og betingelser, vil være ugyldige.

Andre

 1. JET ændrer ikke disse kampagnebetingelser og -vilkår i løbet af kampagnens løbetid.
 2. Dansk lov gælder for disse vilkår og betingelser.
 3. Eventuelle spilafgifter, der skal betales i forbindelse med denne kampagne og/eller eventuel kildeskat, der skal tilbageholdes fra en præmie, er for JET's regning.
 4. Eventuelle skatter (bortset fra spilleafgifter), der skal betales i forbindelse med denne kampagne, er for vinderens regning.
 5. Vinderen bør rådføre sig med sin egen (skatte)rådgiver om de lokale skattemæssige og juridiske konsekvenser af at vinde en præmie, da det kan være nødvendigt at oplyse de lokale (skatte)myndigheder om vundne præmier.
 6. Hvis du har klager over kampagnen, bedes du kontakte Just Eat kundeservice.

  Just Eat Denmark
  Lyngbyvej 20, 1
  2100 København Ø
  Denmark
  Email: info@just-eat.dk