Vilkår og betingelser for JET-kampagnen - UEFA EURO 2020

Disse vilkår og betingelser gælder for UEFA EURO 2020-kampagnen ("Kampagnen"), der organiseres af Takeaway.com Central Core B.V., med hjemsted på Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Nederlandene ("Just Eat Takeaway.com" eller "JET").

  Generelt

 1. Ved at deltage i kampagnen erklærer du, i det følgende også kaldet "deltager", at du accepterer disse vilkår og betingelser.
 2. Kampagnen starter den 3. maj 2021 kl. 00:00 og slutter den 20. juni 2021 kl. 23:59 ("Kampagneperioden").
 3. Deltagere, der handler i strid med disse vilkår og betingelser, vil blive udelukket fra deltagelse i kampagnen.
 4. Kampagnen

 5. Kampagnen er tilmeldt Just Eat ("platformen") i Danmark.
 6. For at deltage i kampagnen skal deltageren:
  1. afgive en vellykket og gennemført ordre via platformen med en ordreværdi på mindst 30 KR. i løbet af kampagneperioden;
  2. afkrydse det angivne felt, der er tilgængeligt på bestillingens checkout-side, hvorved deltageren abonnerer på at modtage kampagnerelaterede og andre markedsføringsmails fra JET;
  3. Klik på linket i deltagelses-e-mailen for at blive linket til en særlig landingsside;
  4. indsætte alle de nødvendige personlige oplysninger på landingssiden og dreje hjulet.
 7. Deltagere, der har opfyldt alle betingelserne i punkt 5, kan vinde en af præmierne. Vinderne udvælges tilfældigt ved en lodtrækning, der foretages på en computer.
 8. Deltagerne kan højst deltage i kampagnen to gange i løbet af hver 24-timers periode.
 9. JET opkræver ingen kommunikationsomkostninger for at deltage i kampagnen.
 10. JET forbeholder sig ret til at suspendere, tilbagekalde eller forlænge kampagnen til enhver tid og kan gøre dette efter eget skøn.
 11. Deltagere

 12. For at kunne deltage skal du være bosiddende i Danmark.
 13. Med forbehold af punkt 10 kan alle deltage i kampagnen, undtagen (familiemedlemmer til) ansatte hos JET, JET's koncernselskaber og tredjeparter, som JET har engageret til gennemførelse af kampagnen.
 14. Der kræves en minimumsalder på 18 år for at deltage i kampagnen.
 15. JET kan efter eget skøn afvise eller udelukke deltagere uden at angive en grund og uden at være ansvarlig for deltagerens eventuelle skade.
 16. Præmier

 17. De tildelte priser er:
  1. Billetter
   1. 5x to (kat. 1) billetter til Danmark mod Finland i København den 12-06-2021, inklusive overnatning til en værdi af elleve tusinde seks hundrede og seksoghalvfjerds DKK (11676 DKK)
   2. 5x to (kat. 1) billetter til Danmark mod Belgien i København den 17-06-2021, inklusive overnatning til en værdi af elleve tusinde seks hundrede og seksoghalvfjerds DKK (11676 DKK)
   3. 5x to (kat. 1) billetter til Rusland mod Danmark i København den 21-06-2021, inklusive overnatning til en værdi af elleve tusinde seks hundrede og seksoghalvfjerds DKK (11676 DKK)
   4. 15x to (kat. 1) billetter til 16. runde i København den 28-06-2021, inklusive overnatning til en værdi af elleve tusinde seks hundrede og seksoghalvfjerds DKK (11676 DKK)
   5. 3x to (kat. 2) billetter til finalen i London den 11-07-2021 til en værdi af femogtyve tusind to hundrede og elleve DKK (25211 DKK)
  2. Værdikuponer
   1. 7.105 kuponer
    1. 4,900x 25DKK-voucher - hvilket svarer til 100 vouchers pr. dag
    2. 1,960x 35DKK-voucher - hvilket svarer til 40 vouchers pr. dag
    3. 245x 75DKK voucher - hvilket svarer til 5 vouchers pr. dag
 18. JET kan efter eget skøn beslutte at udpege visse dage i løbet af kampagneperioden, hvor alle deltagere, der ikke har vundet nogen af de ovennævnte præmier, vil modtage en 25 DKK kupon som en giveaway.
 19. Hvis præmien er 2 billetter til UEFA EURO 2020 ("billetterne"), gælder følgende betingelser også:
  1. hvis det udtrykkeligt er angivet i bekræftelsesmailen for præmien, der er sendt af vores billetpartner (SPORTFIVE), kan billetterne omfatte 2 overnatninger for 2 personer på et 4- eller 5-stjernet hotel, en JET-velkomstgave og en drink ("gæstepakke").
  2. Rejser er ikke inkluderet, medmindre det udtrykkeligt er angivet i den bekræftelsesmail, som vores billetpartner (SPORTFIVE) har sendt for præmien, at det er inkluderet.
  3. JET påtager sig intet ansvar for omkostninger i forbindelse med præmier, som ikke specifikt og udtrykkeligt er inkluderet i den pågældende præmie, herunder, uden begrænsning, for måltider, personlige udgifter, forsikringer og rejseudgifter.
  4. en vinder af billetterne:
   1. skal være i stand til at rejse i de perioder, der er nødvendige for den pågældende begivenhedsdato;
   2. er ansvarlig for alle deres (og eventuelle ledsageres) rejsearrangementer (herunder eventuelle forsikringer);
   3. vil også være ansvarlig for at sikre, at alle rejsearrangementer, som de foretager i forbindelse med billetterne, er i overensstemmelse med alle gældende lokale og nationale love, bestemmelser og retningslinjer, og
   4. vil blive kontaktet af vores billetpartner (SPORTFIVE) for at give flere oplysninger (herunder nødvendige personoplysninger) og visse garantier for at få billetterne udbetalt.
  5. Billetterne og gæstepakken er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for de(n) leverandør(er) af relevante tjenester, der er inkluderet i præmien. F.eks. leverandører af hotel- eller anden indkvartering, arrangører af arrangementer og regler og politikker for arrangementet, navnlig UEFA's billetbetingelser og stadionpolitikker, som findes her.
 20. Hvis antallet af deltagere er lavere end antallet af præmier, der skal uddeles, vil de overskydende præmier blive annulleret.
 21. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter, kredit eller andre varer eller tjenesteydelser. I tilfælde af afvisning af præmien og/eller hvis præmien ikke kan accepteres, forbliver præmien JET's ejendom.
 22. Billetterne tildeles til forudbestemte kampe; vinderne har ikke ret til at vælge den kamp, de ønsker at besøge.
 23. Det er strengt forbudt for vinderne at sælge deres præmie til nogen anden person.
 24. Ved at deltage i kampagnen anerkender og accepterer deltageren, at antallet af billetter til kampagnen afhænger af det antal billetter, som UEFA har tildelt JET. JET kan efter eget skøn ensidigt ændre antallet af UEFA EURO 2020-billetter, der tildeles under eller i forbindelse med kampagnen, hvis UEFA beslutter at ændre antallet af billetter, der vil blive tildelt. JET kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab, omkostninger eller skader, der opstår som følge af eller er forbundet med en sådan ændring.
 25. Præmierne er personlige og kan ikke overdrages.
 26. JET-kuponer kan ikke returneres eller ombyttes med andre kuponer og kan ikke kombineres med andre kuponer af nogen art. Ved indløsning af kuponen gælder de vilkår og betingelser, der er anført på kuponen, og JET's generelle vilkår og betingelser.
 27. Hvis en vinder af kampagnen bruger en kupon på tredjeparters websted(er), indgår vinderen en aftale med den pågældende tredjepart. Tredjepartens vilkår og betingelser kan finde anvendelse på en sådan aftale. JET er ikke ansvarlig for, at den pågældende tredjepart ikke overholder en sådan aftale.
 28. Udvælgelse og offentliggørelse af vinderne

 29. Efter at have drejet hjulet i overensstemmelse med punkt 5 (d) modtager deltageren straks en pop-up-meddelelse, der viser, om han/hun har vundet en præmie. Inden for 72 timer vil vinderne modtage en e-mail med flere oplysninger og de næste skridt for at gøre krav på deres præmie.
 30. Vinderne udvælges tilfældigt ved hjælp af en lodtrækning, der foretages af en computeralgoritme.
 31. Ved afslutningen af kampagneperioden vil der blive trukket et sæt UEFA EURO 2020-billetter blandt alle deltagere, der har deltaget i hele kampagneperioden.
 32. Vinderne af billetter til UEFA EURO 2020 vil modtage en yderligere e-mail fra vores billetpartner (SPORTFIVE) med en anmodning om at give visse garantier og indsende de nødvendige (personlige) oplysninger. Fra modtagelsen af denne e-mail har vinderne 48 timer til at give de ønskede oplysninger.
 33. Hvis en vinder ikke reagerer eller ikke giver alle de krævede oplysninger og forsikringer inden for 48 timer efter at være blevet underrettet i henhold til punkt 28, vil præmien blive fortabt, og JET vil være berettiget til at vælge en anden vinder med henvisning til punkt 30 nedenfor.
 34. For hver vinder af UEFA EURO 2020-billetter vil der blive tildelt flere reservevindere, hvis den primære vinder ikke modtager præmien i overensstemmelse med punkt 28 og 29.
 35. Vinderne af kampagnen garanterer, at de personlige oplysninger, der er givet til JET og billetpartneren, er korrekte, sandfærdige og fuldstændige.
 36. Privatliv

 37. JET's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og den generelle forordning om databeskyttelse gælder for de personlige oplysninger, som deltagerne deler i forbindelse med denne kampagne.
 38. De personlige oplysninger, som deltageren stiller til rådighed for JET i forbindelse med kampagnen, bruges til at informere deltageren om kampagnen og til at informere deltageren, hvis han/hun har vundet en præmie. Til disse formål kan personoplysningerne også blive overført til vores billetpartner (SPORTFIVE). Disse data slettes ved kampagneperiodens udløb.
 39. Ansvar

 40. Du anerkender, at deltagelse i kampagnen sker på egen risiko.
 41. JET påtager sig intet ansvar for skader, tab, forpligtelser, ansvar, skader eller skuffelser, som en deltager eller dennes ledsagere pådrager sig eller lider som følge af deltagelse i kampagnen eller i forbindelse med en præmie. Når billetterne er blevet tildelt som præmier i henhold til disse kampagnevilkår og -betingelser, kan JET under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab, omkostninger eller skader, der opstår som følge af eller er relateret til udsættelse, aflysning, ændring af spillested, reduktion af stadionkapaciteten eller afvikling af en UEFA EURO 2020-kamp bag lukkede døre eller manglende mulighed for at overvære en sådan kamp på anden vis.
 42. JET er meget omhyggelig med at tilrettelægge kampagnen, men det kan ikke helt udelukkes, at de oplysninger, der præsenteres i forbindelse med kampagnen, er ufuldstændige eller ukorrekte. Uklarheder, stavefejl eller lignende fejl på kampagnens websted eller andet kampagnemateriale offentliggjort af JET af enhver art kan ikke gøres gældende over for JET eller medføre nogen forpligtelse for JET.
 43. Intet i disse kampagnevilkår og -betingelser udelukker JET's ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed eller for svig eller svigagtig vildledning.
 44. JET og tredjeparter, der er engageret af JET, er ikke ansvarlige for fejl i netværk, hardware eller software fra sociale mediekanaler, som medfører forsinkelse eller tab af data.
 45. Svindel

 46. JET forbeholder sig ret til at undersøge deltagelsen i kampagnen for eventuelle svigagtige aktiviteter og træffe foranstaltninger for at bringe dem til ophør. Disse foranstaltninger kan omfatte, at JET efter eget skøn annullerer en berettiget ordre. Kampagnetilmeldinger, der er opnået gennem svigagtige aktiviteter eller aktiviteter i strid med disse vilkår og betingelser, vil være ugyldige.
 47. Andre

 48. Disse kampagnebetingelser og -vilkår kan findes og downloades på https://www.just-eat.dk/euro2020/terms/.
 49. JET ændrer ikke disse kampagnebetingelser og -vilkår i løbet af kampagnens løbetid.
 50. Dansk lovgivning finder anvendelse på disse vilkår og betingelser. Enhver tvist, der opstår i forbindelse med denne kampagne eller disse betingelser, vil blive forelagt den kompetente domstol i København.
 51. Eventuelle spilafgifter, der skal betales i forbindelse med denne kampagne og/eller eventuel kildeskat, der skal tilbageholdes fra en præmie, er for JET's regning.
 52. Eventuelle skatter (bortset fra spilleafgifter), der skal betales i forbindelse med denne kampagne, er for vinderens regning.
 53. For at undgå enhver tvivl er hverken Apple Inc. eller nogen af dets koncernselskaber på nogen måde involveret i denne kampagne, hverken som sponsor, promotor, facilitator eller på anden måde.
 54. Vinderen bør rådføre sig med sin egen (skatte)rådgiver om de lokale skattemæssige og juridiske konsekvenser af at vinde en præmie, da det kan være nødvendigt at oplyse de lokale (skatte)myndigheder om vundne præmier.
 55. Hvis du har klager over kampagnen, bedes du kontakte Takeway.coms kundeservice.

  Kontaktoplysninger:
  Just Eat Denmark
  Lyngbyvej 20, 1
  2100 København Ø
  Denmark
  [email protected]