KYC FAQ - ofte stillede spørgsmål

1 Hvad er KYC?

KYC (Know Your Customer) er en procedure, der verificerer restauranter, der samarbejder med just-eat.dk. Målet er at identificere restaurantejeren samt kontrollere bankkonti, hvortil midler fra ordrer, der betales online, overføres til. Proceduren håndhæves af EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

I henhold til dette direktiv er just-eat.dk forpligtet til at identificere de restauranter, der er anført på platformen, samt ejere og juridiske repræsentanter (ledere). Uden identifikation kan just-eat.dk være længere tid om at overføre din betaling.

1.1 Just Eats KYC-proces har to faser:

KYC I: Indsamling og validering af al relevant dokumentation for at sikre, at restaurantens ejer kan verificeres.
KYC II: Bekræfte at identiteten, der er verificeret under KYC I, svarer til indehaveren af ​​den konto, vi udbetaler til.

1.2 Hvem er den reelle ejer?

Anti-hvidvaskningsdirektivet definerer, at den reelle ejer er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer, på hvis vegne en transaktion eller en aktivitet gennemføres. Med hensyn til virksomhedsenheder, specificeres denne definition af den reelle ejer yderligere som en fysisk person, der i sidste ende har en aktiebesiddelse, kontrollerende andel eller ejerandel på over 25 % af aktierne, eller stemmeretten i en virksomhed.

2. Hvorfor skal alle restauranter gennemgå verificeringsprocessen?

På grund af den dynamiske udvikling af vores tjenester i Europa, og som et resultat af vores bestræbelser på at øge sikkerheden ved opbevaring og behandling af penge indsamlet fra ordrer betalt online, er Just Eat Takeaway.com - som just-eat.dk er en del af - forpligtet til at ansøge om en betalingsformidlingslicens. Ændringen af den europæiske lov, og vores vilje til at øge sikkerheden, betyder at vi har udviklet en procedure kaldet "Know Your Customer", også forkortet KYC.

3. Hvordan fungerer verificeringsprocessen?

Verificeringsprocessen begynder med at du udfylder de nødvendige dokumenter. Vi har sendt dig en e-mail, hvor du blev bedt om at indsende de nødvendige data. Derefter indtaster vores betroede medarbejdere oplysningerne i systemet. Når dataoverførslen er afsluttet, modtager du en e-mail, der bekræfter verificeringen af dokumenterne.

4. Hvilke dokumenter er nødvendige for at færdiggøre verificeringsprocessen?

En kopi af et dokument, der beviser ejerens/ejernes identitet, f.eks. identitetskort, pas eller opholdstilladelse, bekræftelse af bankkontoen (bankkontoen skal være registreret hos ejeren eller virksomheden), bekræftelse af ejerens bopælsadresse (medmindre det fremgår af identitetskortet).

5. Vær opmærksom på dine bankinformationer

Vi tager ikke kreditkort. Kopier skal slettes øjeblikkeligt!

Vi accepterer følgende:

Kopi af betalingskort; eller

Kopi af kontoudskrift; eller

Kopi af bekræftelsesbrev fra banken; eller

screenshot af bank-app eller hjemmeside (skal vise hele dokumentet)

Følgende information skal altid inkluderes i dokumenterne:

  • IBAN

  • Restaurantnavn (i tilfælde af juridisk eller ikke juridisk enhed) eller reelle ejers navn (i tilfælde af enkeltmandsejet restaurant)

  • Bank navn/logo

  • Skal vise hele dokumentet/screenshot. Information der ikke er relevant kan sløres.

  • Kopi af bagsiden af bankkortet er ikke påkrævet, hvis dette ikke viser relevante oplysninger.

6. Hvilke identitetsdokumenter accepteres?

De identifikationsdokumenter, der accepteres er:
1. Pas
2. Identitetskort
3. Opholdstilladelse

7. Hvilke dokumenter accepteres som bevis for ophold for de reelle ejere, eller for den juridiske repræsentant, der træder i den reelle ejers sted?

Hvis den reelle ejers adresse er tilgængelig på uddraget fra CVR-registret, accepterer vi det. I mangel på det accepterer vi en kopi af en regning, f.eks. en elregning (ikke ældre end 3 måneder)

8. Hvordan kan jeg indsende kopier af de obligatoriske dokumenter?

Vi opfordrer dig til at uploade scannede kopier af dine dokumenter via din Restaurant Portal ved at følge dette LINK. Alternativt kan du indsende dokumenterne via e-mail: [email protected]. Dette er en dedikeret e-mail-konto, som kun er tilgængelig for autoriserede, betroede og verificerede medarbejdere.

9. Hvorfor skal du have videoopkald med den juridiske repræsentant eller ejer(e) af restauranten?

Efter modtagelse af dine identifikationsdokumenter er vi også juridisk forpligtet til at udføre et yderligere verifikationstrin, som er en ansigt til ansigt-identifikation (og verificering).

Dette er for at understøtte identifikationen af ​​den juridiske repræsentation/reelle ejer(e) af din restaurant.

En medarbejdere fra vores verificeringsteam opretter et videoopkald med dig, hvor du bliver bedt om at vise dem dit ID (klart og læsbart).

10. Hvad er en verificeringskode?

Vertificeringskoden er en kode på seks cifre, som du kan finde i overførslens titel (hvis du ikke allerede har gennemført den). Titlen på en overførsel vil ligne denne: {Add the description (VERIFICATION CODE: ******}.

11. Hvordan indtaster jeg verificeringskoden?

Vertificeringskoden skal indtastes efter, du har logget ind på restaurant partner-kontoen under fanen Økonomi-verificering, eller fortælles til medarbejderen på vores hotline.