Ranglisten

Hvordan sammensættes ranglisten over JUST EAT?

Restauranternes placering på restaurantlisten i JUST EAT er dynamisk og følger af en lang
række faktorer. Et mål er dog altid det samme - at en restaurants placering er baseret på dens
relevans for kunderne.

Med tanke på dette er de vigtigste vurderingsparametre, som vi bruger på platformen, lig med de
vigtigste faktorer, som bruges til at fastlægge rækkefølge og placering, som restauranterne vises efter
på standardvisningen på vores platform (det vi kalder for ''bedste match''). Du skal være opmærksom
på, at når der anvendes sorteringsmuligheder, som findes på hjemmesiden eller mobilappen, vil det
påvirke betydningen af disse parametre for søgningen eller listeresultaterne, eftersom den valgt
sorteringsmulighed typisk fokuserer på ét specifikt parameter. De vigtigste faktorer er afstand til
kunden og "kvalitetsvurderingen", som er baseret på anmeldelser. Popularitet (dvs. det antal
bestillinger, som en restaurant modtager) spiller også en rolle. Derudover findes der såkaldte
midlertidige faktorer (f.eks. vejret eller travlhed på grund af eller under helligdage). Endelig lader vi
restauranter købe sig til en forbedring af deres placering med henblik på at øge deres synlighed,
hvilket vises på Platformen som "sponsoreret".

Da alle faktorerne i vores vægtning konstant ændrer sig, er det samme tilfældet for vores vurdering af
restauranter (dvs. den rækkefølge kunderne ser restauranterne i på platformen). Derfor kan det være,
at din nabo ser en anden rækkefølge, end du gør, men der kan f.eks. også være stor forskel på din
rækkefølge kl. 17 og samme liste kl. 21.

Bortset fra det kan du altid bruge filtre til at sortere på anden vis end vores standardliste. Vi formoder
dog, at vi generelt viser den mest relevante liste for dig ud fra din geografiske placering. Der er trods
alt delte meninger om, hvad der er god smag!

Vigtigste faktorer

Afstand
Det vigtigste parameter for rækkefølge er afstand. Vi viser restauranter, der er tæt på, med
prioritet frem for restauranter, der er længere væk, fordi JUST EAT ønsker at sprede de
bestillinger, der kommer til vores site, så meget som muligt blandt de deltagende restauranter. Vi vil
generelt også sikre, at vores kunder skal vente så kort tid som muligt på deres mad, og at
restauranterne skal køre så få kilometer som muligt for at levere maden. Når muligheden 'afhentning' vælges i stedet for levering, anerkender vi, at geografisk placering er endnu vigtigere for kunden, og derfor vil alle restauranter kun blive prioriteret efter afstand i standardrækkefølgen.

Kvalitet
Kvalitetsvurderingen er en måling baseret på det gennemsnitlige feedback fra vores kunder via deres seneste vurdering af mad og levering. På denne måde mener vi, at den giver et fair billede
af den leverede kvalitet, eftersom har millioner af kunder, der alle har forskellige
præferencer.

Popularitet
Populære restauranter har ofte flere ansatte til levering og kan derfor typisk dække et større leveringsområde og et større antal bestillinger. På grund af denne popularitet placeres de ofte
noget højere end restauranter, der ikke råder over denne type af kapacitet. Popularitet er baseret på
antallet af bestillinger behandlet af en restaurant sammenlignet med andre restauranter i området.
Som regel gælder dette hovedsagelig kæder, men kan også gælde for større restauranter i en
bymidte.

Nye restauranter
Nye restauranter får midlertidigt en forbedret position på JUST EAT, mest
fordi der ikke er mange anmeldelser tilgængelige for nye restauranter. Der er trods alt kun foretaget
ganske få bestillinger. For at hjælpe sådanne restauranter med at komme i gang, får de en midlertidigt højere position (af en uges varighed i gennemsnit). Nye restauranter vises med mærkningen "Ny" ved siden af restaurantens logo.

Parametrene som beskrevet ovenfor udgør de vigtigste parametre, vi anvender. Vær opmærksom på,at indholdet eller det, der karakteriserer en restaurants menu eller måltider, ikke i sig selv vil have
indflydelse på dens placering på platformen, men kan have indflydelse på kvalitetsvurderingen på
grund af bedre anmeldelser.

Midlertidige faktorer
Der er andre faktorer, som midlertidigt kan have indflydelse på placeringen af
en restaurant, enten indirekte fordi de påvirker kvalitet eller popularitet, eller direkte når vi midlertidigt flytter restauranter ned ad listen, hvor vi ved, at deres bestillinger sandsynligvis ikke kan leveres til kunderne inden for en rimelig tidshorisont. Disse faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, vejr, menneskemængder på et bestemt sted, åbningstider, ferie og helligdage og restaurantens kapacitet eller levering. Derudover kan både JUST EAT og restauranten beslutte at "lukke" en restaurant på platformen, hvis den har for meget at lave. Det sker jævnligt.

Sponsorerede Resultater
Restauranter kan forbedre deres synlighed på platformen ved at bevæge
sig op ad listen for søgeresultater for ''bedste match'', der vises for kunderne, ved at bruge vores
betalte sponsorservice "TopRank". Denne forbedrede synlighed er proportional med den placering, de ellers ville have på JUST EAT baseret på de ovennævnte parametre. En god 4-stjernet restaurant kan vises under en 3-stjernet restaurant i den liste, kunden ser, hvis restauranten er
længere væk, og derfor kan denne restaurant ønske at øge sin synlighed ved at bruge TopRank.

Det er også muligt, at visse restauranter ønsker flere bestillinger på mandage, hvor de normalt har meget at lave om søndagen, og derfor anvender de TopRank kun på mandage med henblik på at øge bestillingerne kun på denne dag.
Du skal være opmærksom på, at selvom TopRank er et vigtigt værktøj, som kan anvendes til at
forbedre nogle restauranters synlighed, er relevans for kunden stadig det vigtigste mål for vores
vurdering af restauranterne. For at sikre at vores vurderingssystem forbliver relevant for kunderne, er det begrænset, hvor meget restauranterne kan forbedre deres synlighed ved at bruge TopRank. Det er eksempelvis alt for dyrt for restaurant #150 i en fjerntliggende forstad til en by at bruge TopRank for at opnå placeringen som nr. 1 for hele byen. Der er desuden begrænsninger for, hvor mange placeringer opad på listen restauranterne kan flytte sig. Det er for at sikre, at selvom restauranterne ruger TopRank, vil feedb JUST EAT, fordi vi ønsker at belønne restauranter for god service over for kunderne, mens vi tilbyder kunderne den bedst mulige oplevelse med at bestille mad.

Foretrukne
Kunderne har mulighed for at kategorisere restauranter som en af deres "foretrukne".
Disse restauranter vil vises øverst i listen, så kunderne nemmere kan finde deres foretrukne
restauranter. Derfor er dette et personligt parameter, der udelukkende dikteres af kunden.

Tests
Fra tid til anden kan vi køre tests eller eksperimenter med henblik på at kontrollere og forbedre vores service, og disse kan have en midlertidig indflydelse på restauranternes placering.